Rapport Gezinshuis Op Weg

In september 2023 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht uit bij Gezinshuis Op Weg in Borssele.

De inspectie acht Gezinshuis Op Weg in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Gezinshuis Op Weg de door hen zelf aangegeven concrete verbetermaatregelen treft. De inspectie blijft de ontwikkelingen van Gezinshuis Op Weg volgen in haar reguliere toezicht.