Rapport ’t Pluspunt, Creil

In mei en juni 2023 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) onderzoek naar de kwaliteit uit bij ’t Pluspunt in Creil. Op basis van dit onderzoek concludeert de inspectie dat er meerdere tekortkomingen zijn in de kwaliteit van zorg. 

In verband met zorgen over de kwaliteit en inhoudelijke sturing heeft de inspectie een gesprek met het bestuur gevoerd om vast te stellen of de inspectie vertrouwen heeft in een verbetertraject. Tijdens dit bestuursgesprek vertelt ’t Pluspunt dat zij gaat werken aan de kwaliteit. De bestuurder geeft aan dat zij verwacht dat na 4 maanden de kwaliteit verbeterd is.

Gelet op de tekortkomingen en de personele bezetting kiest de inspectie ervoor om het verbetertraject intensief te volgen. De inspectie ontvangt een verbeterplan, houdt tussentijds toezicht en voortgangsgesprekken. Na 4 maanden vindt een hertoets plaats.