Rapport Integrale gebiedsteams Maastricht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voerde in november 2022 aangekondigd toezicht uit bij de Integrale gebiedsteams (IGT’s) van de gemeente Maastricht.
 

De inspectie is positief over de deskundige en integrale manier waarop de jeugdconsulenten samen met ouders de behoeften, wensen en mogelijkheden in het gezin in kaart brengen. De inspectie heeft vertrouwen in de verbetermaatregelen die door het management van de IGT’s zijn geformuleerd. De inspectie geeft dan ook geen vervolg aan het toezicht bij de IGT’s.