Rapport Koo en Toegang en Regie jeugdhulp gemeente ’s-Hertogenbosch

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voerde in januari 2023 aangekondigd toezicht uit bij Koo en de Toegang en Regie Jeugd in ’s-Hertogenbosch.

De inspectie heeft veel zaken gezien die goed gaan. De inspectie is positief over de deskundige en respectvolle manier waarop de medewerkers samen met ouders de behoeften, mogelijkheden en hulpvraag in kaart brengen. 

Op basis van de gesprekken met de gemeente, de reactie op het conceptrapport en de wijze waarop de kwaliteitszorg is vormgegeven, heeft de inspectie het vertrouwen dat naar aanleiding van het rapport verbetermaatregelen worden doorgevoerd. De inspectie geeft dan ook geen vervolg aan dit toezicht in gemeente ’s-Hertogenbosch.