Rapport casus Youz

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deed onderzoek na het overlijden van een jeugdige door suïcide bij de gesloten opnameafdeling van Youz, de jeugdafdeling van de Parnassia Groep. De inspectie betuigt haar medeleven aan de familie van de jeugdige.

Aangezien bij de gesloten opnameafdeling van Youz nog een toezichttraject liep naar aanleiding van een eerdere calamiteit is hier bij aangesloten. Youz heeft geregeld taxaties omtrent de suïcidaliteit gedaan en daar werd naar gehandeld indien nodig. Volgens een audit onder leiding van een extern deskundige bleek uit het dossier dat conform de normen is gehandeld in de hulpverlening aan de jeugdige. Binnen de afdeling was aandacht voor suïcidepreventiebeleid en medewerkers waren recent geschoold op dit gebied. Youz heeft de ouders betrokken bij de behandeling, maar had nog meer met ouders kunnen samenwerken. Youz had de ouders kunnen betrekken bij het inschatten van de risico’s en had de ouders beter kunnen informeren over de genomen veiligheidsmaatregelen. Youz heeft meerdere verbetermaatregelen opgesteld om de kwaliteit van de hulpverlening op de gesloten opnameafdeling verder te verbeteren. 

De inspectie verwacht van Youz voor 1 mei 2023 een resultaatverslag te ontvangen, waarin Youz beschrijft in welke mate de verbetermaatregelen zijn geïmplementeerd.