Rapport Lokale teams, Toegang tot jeugdhulp in de gemeente Putten

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voerde in oktober 2022 aangekondigd toezicht uit bij de toegang tot de jeugdhulp van het domein Samenleving in de gemeente Putten.

De inspectie is positief over de deskundige en integrale manier waarop de SKJ- geregistreerde jeugdconsulenten samen met ouders de behoeften, wensen en mogelijkheden in het gezin integraal in kaart brengt. Hierbij is ook aandacht voor de veiligheid in het gezin. De inspectie heeft vertrouwen in de stappen die Putten zet en al gezet heeft om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. De inspectie geeft dan ook geen vervolg aan het toezicht.