Rapport Leefhuis van Talent, Sittard

In oktober 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) toezicht uit bij het Leefhuis van Talent in Sittard (hierna: Talent). 

De inspectie acht Talent in staat verantwoorde hulp te bieden. Zij is positief over de ‘Leefhuizen'. Met de kleinschaligheid, de inzet en betrokkenheid van het netwerk en de integrale zorgverlening samen met onder andere C4K voelen jeugdigen zich prettig. Ouders voelen zich welkom, de jeugdigen zijn geaccepteerd in de buurt en gaan naar hun eigen school, sport of andere hobby’s. 
De inspectie is positief over de lerende houding van Talent en het beoogde effect op jeugdigen en ouders. De voorgenomen verbeteracties geven de inspectie vertrouwen in het aanpakken van de aandachtspunten en het verbeterpunt en het voortzetten van de zorg die Talent biedt.