Rapport Zorgboerderij De Steurhoeve, Spanbroek

In augustus 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) toezicht uit bij Zorgboerderij de Steurhoeve in Spanbroek. De inspectie ziet dat kinderen zich bij De Steurhoeve op hun gemak voelen.

De zorgboer(in) investeert in een prettige sfeer en een ontwikkelingsgericht klimaat waar ook onderwijs aandacht krijgt. Ten aanzien van het methodisch handelen ziet de inspectie mogelijkheden tot verbetering. In dit ontwikkeltraject is een belangrijke rol weggelegd voor Stichting Landzijde bij wie De Steurhoeve is aangesloten. De inspectie acht de aanbieder in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat De Steurhoeve en Landzijde in gezamenlijkheid maatregelen nemen om aan alle normen te voldoen.