Rapport Gezinshuis VoorMekaar, Lekkerkerk

In december 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) toezicht uit bij Gezinshuis VoorMekaar te Lekkerkerk. De inspectie acht Gezinshuis VoorMekaar in staat verantwoorde jeugdhulp te bieden.

De inspectie heeft vertrouwen in de verbeterkracht van Gezinshuis VoorMekaar door het aanpakken van de aangegeven aandachts- en verbeterpunten. De maatregelen die Gezinshuis VoorMekaar heeft getroffen of gaat treffen maken dat de inspectie positief is over het beoogde effect daarvan op de jeugdigen en diens ouders.