Rapport FIVE2CONNECT, Amsterdam

In november 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) toezicht uit bij FIVE2CONNECT in Amsterdam. De inspectie heeft een positief beeld gekregen over de werkwijze van de aanbieder. De hulpverleners kunnen goed aansluiten bij jeugdigen en hun netwerk en werken systeemgericht aan de opgestelde doelen. FIVE2CONNECT heeft tijdens het toezicht een reflectieve en lerende houding getoond. In de reactie op het conceptrapport benoemt FIVE2CONNECT aan welke verbetermaatregelen zij hebben gewerkt. We achten FIVE2CONNECT in staat om verantwoorde jeugdhulp te bieden.