Rapport hertoets Zorgboerderij 2gether BV Woubrugge

Op 29 juni 2022 stelde de inspectie 2gether onder een verscherpt toezicht van 6 maanden. De inspectie zag dat er veel tekortkomingen waren. Sinds november 2022 heeft 2gether geen vaste locatie meer. Ook biedt de zorgboerderij nog maar aan 1 jeugdige zorg. Gezien de huidige situatie heeft de inspectie niet alle normen kunnen toetsten.
 

De inspectie stelt op basis van inspectieonderzoek vast dat er nog steeds veel tekortkomingen zijn. Waaronder het sturen op de kwaliteit van zorg. Om de ontwikkelingen te blijven volgen verlengt de inspectie het verscherpt toezicht.