Rapport Mondriaan Argo/HIC Heerlen

In oktober 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: Inspectie) toezicht uit bij Mondriaan, kliniek Argo/High & Intensive Care (HIC) jeugd (hierna: Mondriaan Argo/HIC) te Heerlen.

De inspectie acht Mondriaan Argo/HIC in staat verantwoorde hulp te bieden en is positief over de lerende houding van de aanbieder en het beoogde effect op jeugdigen en ouders. De voorgenomen verbeteracties geven de inspectie vertrouwen in het aanpakken van de verbeterpunten en het voortzetten van de zorg die Mondriaan Argo/HIC biedt.