Pison B.V. Gezinshuis Villa Maria

Op basis van het onderzoek dat de inspectie in juni 2022 heeft uitgevoerd bij jeugdhulpaanbieder Pison B.V, Gezinshuis Villa Maria in Hoorn, concludeert de inspectie dat er tekortkomingen zijn in de kwaliteit van de jeugdhulp bij deze organisatie. Van de 14 getoetste normen voldoen er 13 grotendeels niet aan de verwachtingen.

Gezien het grote aantal verbeteringen dat nodig is bij Villa Maria wil de inspectie nauwlettend monitoren op welke manier Villa Maria komt tot verbetermaatregelen en hoe zij die gaat doorvoeren en borgen. Daartoe voerde de inspectie een bestuursgesprek met de bestuurder van Villa Maria en vroeg zij een gedegen verbeterplan op. De inspectie verwacht verbetering te zien binnen zes maanden en toetst tussentijds de voortgang door middel van een bezoek/bezoeken.