Juvent residentieel Middelburg

In oktober 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Juvent residentieel, vier behandelgroepen in Middelburg. De inspectie is positief over de lerende houding en de inzet van Juvent om het methodisch en planmatig werken te bevorderen. Juvent heeft zicht op de kwaliteit van de hulp van de verschillende locaties en onderneemt actief actie om verbeteringen door te voeren. 

De inspectie verwacht dat Juvent voor behandelgroep De Radar een verbeterplan maakt met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Inclusief termijnen waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd zijn. 

Op basis van de inhoud van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht bij behandelgroep De Radar.