Gemeentelijke lijkschouw door forensisch artsen onder druk, veel zorgen op korte termijn

Forensisch artsen die lijkschouw doen bij vermoedens van een niet-natuurlijke dood werken onder grote druk. Bovendien dreigt er op korte termijn een tekort aan gemeentelijk lijkschouwers. Om dit probleem op te lossen is het nodig te kijken naar opleiding, financiering, werving en registratie van forensisch artsen voor gemeentelijke lijkschouw.
 

Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na een breed verkennend onderzoek over de lijkschouw in heel Nederland (politieregio’s en GGD-regio’s).

Rapportage per regio

Gemeentelijke lijkschouw door forensisch artsen onder druk, veel zorgen op korte termijn
Politieregio’s en GGD-regio’s in dit onderzoek