Gezinshuis de Tarissing

In juli 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Gezinshuis de Tarissing (hierna: de Tarissing) in Rinsumageast.

De Tarissing voldoet aan alle getoetste normen. De inspectie acht daarom de Tarissing in staat verantwoorde jeugdhulp te bieden en blijft de ontwikkelingen volgen.