Mackay Zorg Diemen

Op 2 juli 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht uit bij Mackay Zorg in Diemen. Doel van het toezicht was om te bepalen of Mackay Zorg verantwoorde hulp biedt. De inspectie is positief over de voortvarendheid waarmee de aanbieder zich wil verbeteren en professionaliseren. De inspectie constateert tevens dat nog niet alle verbeter- en aandachtspunten volledig zijn behaald. Hierover heeft de inspectie Mackay Zorg nader gesproken en aangegeven wat de inspectie hierin nog verwacht.

De inspectie acht Mackay Zorg in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Mackay Zorg de door hen zelf aangegeven concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle normen te voldoen. De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen in haar reguliere toezicht.