Rapport JIJ: ‘Gezinshuis Jeugd enzo B.V., te Leersum’

In mei en juni 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) toezicht uit bij Gezinshuis Jeugd enzo B.V. De inspectie ziet dat Gezinshuis Jeugd enzo en Driestroom kort na het toezicht de meest urgente verbeteracties hebben uitgevoerd om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen. De inspectie is positief over de gezamenlijk ingezette koers voor Gezinshuis Jeugd enzo en de beoogde effecten daarvan op de jeugdigen en hun ouders. 

De inspectie heeft er vertrouwen in dat beide partijen de overige verbeterpunten op dezelfde wijze vertalen naar een concreet verbeterplan en ook deze verbeteracties voortvarend uitvoeren. De inspectie zal dit in de komende periode volgen.