Stroomversnelling voor krappe arbeidsmarkt in verpleeghuiszorg – uitgebreide rapportage

Hoe staat het met de arbeidsmarkt in de verpleeghuiszorg?

Deze rapportage hoort bij het document Stroomversnelling voor krappe arbeidsmarkt in verpleeghuiszorg.