Via Jeugd, Locatie Via Almata JeugdzorgPlus te Ossendrecht

Op 7 juli 2020 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uitgevoerd bij Via Jeugd, locatie Via Almata, JeugdzorgPlus te Ossendrecht (hierna Via Almata). Doel van het toezicht was om te bepalen of Via Almata verantwoorde jeugdhulp biedt.

Het toezicht van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (hierna: inspectie) is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. De inspectie heeft een set van 13 kernverwachtingen voor gesloten jeugdhulp getoetst.

Via Almata voldeed op het moment van het toezicht aan 10 van de 13 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. De inspectie verwacht dat Via Almata maatregelen neemt om aan alle verwachtingen voor het bieden van verantwoorde hulp te voldoen. Uit het toezicht blijkt dat bij Via Almata op het moment van toezicht verantwoorde hulp wordt geboden, maar wel verbeteringen door moet voeren.

Verbetering is nodig op de volgende verwachtingen:

  • Professionals bieden hulp die aansluit bij de relevante ontwikkelingstaken van de jeugdigen en de problematiek van de jeugdigen en hun ouders.
  • Professionals passen vrijheidsbeperkende maatregelen toe conform de geldende instructies en procedures.
  • De leefomgeving is schoon, passend en veilig.

Daarnaast heeft de inspectie aandachtspunten geformuleerd op de volgende verwachtingen:

  • Professionals zetten de hulp tijdig in.
  • De aanbieder zet professionals in die aantoonbaar zijn geschoold voor de functie die zij uitoefenen.

De inspectie verwacht dat Via Almata de verbeter- en aandachtspunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Dit verbeterplan moet vóór 12 oktober 2020 aan de inspectie worden verzonden. Het plan wordt getoetst op volledigheid, ambitie en realisme. Op basis van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.