Factsheet Meer patiënten krijgen hartrevalidatie na hartinfarct

Het volgen van een hartrevalidatieprogramma na een hartinfarct of voor een hartoperatie of dotterbehandeling vermindert het risico op voortijdig overlijden. Het aantal patiënten dat na een hartinfarct door de cardioloog wordt doorverwezen naar hartrevalidatie en hiervoor minimaal een intake krijgt, is tussen 2014-2020 aanzienlijk toegenomen naar 88%.