Verbeterdoelen basisset MSZ in beeld 2021

In deze vernieuwde publicatie staat de terugkoppeling van de resultaten van de verbeterdoelen vanuit de Basisset medisch specialistische zorg (MSZ) 2021. In deze basisset zijn vijf verbeterdoelen opgenomen.

De introductie van verbeterdoelen sluit aan bij wat zorgprofessionals doen op de werkvloer. Hierbij ligt de nadruk op: verbeterambitiescreativiteitleren en de ‘plan-do-check-act’-cyclus.