Factsheet antigeensneltesten

Toezicht op veiligheid en kwaliteit van antigeensneltesten voor het coronavirus is een belangrijk thema voor IGJ. Dat betekent dat de inspectie in de gaten houdt of fabrikanten en verkopers van antigeensneltesten voldoen aan de wet- en regelgeving. We hebben hier veel meldingen over ontvangen en diverse onderzoeken uitgevoerd. Waar nodig hebben we gehandhaafd. In deze factsheet geven we een overzicht van de belangrijkste activiteiten op het gebied van het producttoezicht op antigeensneltesten en zelftesten tijdens de afgelopen twee jaar.