Toezicht op gunstbetoon in de sector van medische hulpmiddelen

De inspectie heeft in de periode van 1 januari 2018 t/m 31 maart 2019, van 15 leveranciers van medische hulpmiddelen de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) tussen leveranciers en zorgprofessionals onderzocht. Het ging om 50 DVO’s met zorgprofessionals. Ook voerde de inspectie gesprekken over het verbod op gunstbetoon met brancheorganisaties aangesloten bij de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH).