Notitie perinatale audit vs calamiteitenonderzoek

Kan de bespreking van een casus in de perinatale audit de calamiteitenmelding vervangen?

In deze notitie zijn de kenmerken en verschillen van beide ‘systemen’ beschreven en schematisch samengevat. De conclusie is dat de perinatale audit de calamiteitenmelding niet kan vervangen.