Samenwerkingsafspraken IGJ en NVWA

Samenwerkingsafspraken tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) inzake de samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, handhaving en andere taken van gemeenschappelijk belang in het kader van de Geneesmiddelenwet.