Jaarbeeld 2018

We kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Voor iedereen, altijd en overal. Dat willen we graag zo houden, ook voor volgende generaties. Daarom bewaakt en bevordert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de veiligheid en kwaliteit van de zorg.

We werken vanuit een aantal overtuigingen. Zo vinden wij het belangrijk dat de zorg persoonsgericht is. Dat is het geval als zorgbestuurders, zorg- en hulpverleners hun zorg afstemmen op wat hun patiënt of cliënt nodig heeft en hoe die de zorg beleeft. Ook hechten we eraan dat zorg- en hulpverleners leren van wat er goed gaat en wat niet goed gaat. Daarbij vinden we het belangrijk dat ze open zijn over de dingen die niet goed gingen. Naar elkaar, maar ook naar de patiënt of cliënt én zijn naasten. Want zo kunnen ze de zorg verder verbeteren.

Daarnaast kijken we in ons toezicht naar de samenwerking en de samenhang in de zorg rondom een persoon of gezin. En naar hoe zorg- en hulpverleners omgaan met hun patiënten of cliënten. Ook kijken we of bestuurders hun organisatie zo aansturen dat het de zorg- of hulpverlening ten goede komt.
Inspecteur–generaal Ronnie van Diemen blikt terug op enkele belangrijke thema’s uit 2018. En u vindt informatie over andere onderwerpen die voor ons van belang waren in het afgelopen jaar:

  • Goed bestuur en integere bedrijfsvoering
  • In gesprek met burgers
  • Samenwerking sociaal domein