Taakherschikking in de tandheelkundige praktijk

In deze circulaire leest u het standpunt van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over taakherschikking en het uitvoeren van voorbehouden handelingen door niet-tandartsen in de tandheelkundige praktijk. Deze circulaire is in 2008 uitgebracht, nog voor de fusie tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) tot de IGJ. Vandaar dat de IGZ genoemd staat. De circulaire is nog steeds actueel.