Afsluitbrief beëindiging toezichttraject Stamhuys

Op 3 oktober 2023 heeft de inspectie een gesprek gevoerd met één van de bestuurders van Stamhuys over de voortgang van de verbetermaatregelen. De inspectie heeft met Stamhuys afspraken gemaakt en volgt Stamhuys vanuit het reguliere risicogerichte toezicht.