Extra investeringen in JJI’s nog niet overal merkbaar op de werkvloer

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid houden intensief toezicht op de Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI’s). In deze voortgangsbrief over het intensieve toezicht is te lezen dat hard wordt gewerkt aan verbeteringen. Deze zijn echter nog niet allemaal merkbaar in de praktijk.