Afsluitbrief Casa Eliana

Na een toezichtbezoek in april 2021 heeft gezinshuis Casa Eliana op verzoek van de inspectie samen met de hoofdaannemer Vigere concrete verbeteringen doorgevoerd. De inspectie spreekt in de afsluitbrief het vertrouwen uit dat gezinshuis Casa Eliana ook de resterende verbeterpunten doorvoert in de praktijk.