Aflevering alternatieven voor Suxamethoniumchloride CF 50 mg/ml, Injectievloeistof langer toegestaan, tot en met 20 december 2024

Vanwege een tekort aan ‘Suxamethoniumchloride CF 50 mg/ml, Injectievloeistof ‘mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden alternatieve geneesmiddelen afleveren aan artsen. Deze geneesmiddelen moeten uit een andere Europese lidstaat komen. Als alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere Europese lidstaat, mogen partijen ze ook uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) halen.

Het gaat alleen om alternatieve geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Suxamethoniumchloride CF 50 mg/ml, Injectievloeistof (RVG 50863).

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ze hoeven ook geen administratie van artsenverklaringen bij te houden.

Toestemming is tijdelijk 

De handelsvergunninghouder geeft aan dat het nog niet duidelijk is wanneer het geneesmiddel weer voldoende op voorraad is. De toestemming geldt daarom voorlopig tot en met 20 december 2024.

Lees meer informatie en de voorwaarden het besluit met kenmerk 2024-2998384/IT2093486 in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor aflevering van alternatieve geneesmiddelen, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.