Aflevering alternatieven voor CARDENE IV tijdelijk langer toegestaan, tot en met 30 augustus 2024

Vanwege een aanhoudend tekort van ‘CARDENE IV, 1 mg/ml, oplossing voor infusie’ mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden gedurende een langere periode alternatieven afleveren aan artsen. Deze alternatieven moeten afkomstig zijn uit een andere lidstaat. Als de alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere lidstaat, mogen ze ook uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) worden betrokken.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Cardene IV, 1 mg/ml, oplossing voor infusie (RVG 14835)

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden. 

Toestemming is tijdelijk

De betrokken handelsvergunninghouder heeft aangegeven dat bovengenoemd geneesmiddel vanaf 30 augustus 2024 weer voldoende voorradig is om in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. De toestemming is daarom vooralsnog afgegeven tot en met 30 augustus 2024.

Lees meer informatie en de voorwaarden het besluit met kenmerk 2024-2998014/IT2064020 in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor aflevering van alternatieve geneesmiddelen, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.