Aflevering alternatieven voor Levofloxacine 250 mg en 500 mg tabletten langer toegestaan, tot en met 16 augustus 2024

Vanwege een tekort aan ‘Levofloxacine 250 mg en 500 mg tabletten’ mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden alternatieve geneesmiddelen afleveren aan artsen. Deze geneesmiddelen moeten uit een andere Europese lidstaat komen. Als alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere Europese lidstaat, mogen partijen ze ook uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) halen.

Het gaat alleen om alternatieve geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Levofloxacine Aurobindo 250 mg filmomhulde tabletten (RVG 107787) 
  • Levofloxacine Aurobindo 500 mg filmomhulde tabletten (RVG 107790)
  • Levofloxacine Sandoz 250 mg filmomhulde tabletten (RVG 100799)
  • Levofloxacine Sandoz 500 mg filmomhulde tabletten (RVG 100802)
  • Levofloxacine 250 mg PCH filmomhulde tabletten (RVG 102704) 
  • Levofloxacine 500 mg PCH filmomhulde tabletten (RVG 102705)

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ze hoeven ook geen administratie van artsenverklaringen bij te houden.

Toestemming is tijdelijk 

De handelsvergunninghouders hebben aangegeven dat het nog niet duidelijk is wanneer het geneesmiddel weer voldoende op voorraad is. De toestemming geldt daarom voorlopig tot en met 16 augustus 2024.

Lees meer informatie en de voorwaarden het besluit met kenmerk 2024-2994753/IT2077468 in de Staatscourant.  

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor aflevering van alternatieve geneesmiddelen, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.