Aflevering alternatieven voor ‘Nozinan, levomepromazine’ langer toegestaan tot en met 2 augustus 2024

Vanwege een tekort van ‘Nozinan, levomepromazine, injectievloeistof 25 mg/ml (RVG 00346)’ mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden alternatieven afleveren aan artsen. Deze alternatieven moeten afkomstig zijn uit een andere lidstaat. Als de alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere lidstaat, mogen ze ook uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) worden betrokken.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Nozinan, injectievloeistof 25 mg/ml (RVG 00346)

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden. 

Toestemming is tijdelijk

De betrokken handelsvergunninghouder heeft aangegeven dat naar verwachting bovengenoemd geneesmiddel uiterlijk 2 augustus 2024 weer voldoende voorradig zal zijn om in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. De toestemming is daarom vooralsnog afgegeven tot en met 2 augustus 2024.

Zie voor meer informatie en voorwaarden: het besluit met kenmerk 2024-2988213/IT2075478 in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor aflevering van alternatieve geneesmiddelen, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.