Aflevering alternatieven voor 'Desuric 100 mg tabletten’ langer toegestaan, tot en met 26 juli 2024

Vanwege een tekort van ‘Desuric, tabletten 100 mg’ mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden alternatieve geneesmiddelen afleveren aan artsen. Deze geneesmiddelen moeten uit een andere Europese lidstaat komen. Als alternatieven niet beschikbaar zijn in een andere Europese lidstaat, mogen partijen ze ook uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) halen.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Desuric, tabletten 100 mg (RVG 06334)

Dit besluit is op 20 oktober 2022 uitgebreid naar vergelijkbare geregistreerde geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm maar met een andere sterkte, waaronder 50 mg tabletten.

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden.

Toestemming is tijdelijk

De betrokken handelsvergunninghouder heeft aangegeven dat het nog onvoldoende duidelijk is wanneer bovengenoemde geneesmiddelen weer voldoende op voorraad is voor fabrikanten, groothandelaren of apothekers om in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. De toestemming is daarom vooralsnog afgegeven tot en met 26 juli 2024.

Zie voor meer informatie en voorwaarden het besluit met kenmerk 2024-2987077/IT2065347 in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor aflevering van alternatieve geneesmiddelen, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.