Aflevering alternatieven voor Alendroninezuur 10 mg en 70 mg tabletten, tot en met 2 augustus

Vanwege een tekort aan ‘Alendroninezuur 10 mg en 70 mg tabletten’ mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden alternatieve geneesmiddelen afleveren aan artsen. Deze geneesmiddelen moeten uit een andere Europese lidstaat komen. Als alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere Europese lidstaat, mogen partijen ze ook uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) halen.

Het gaat alleen om alternatieve geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Alendroninezuur 10 mg PCH tabletten (RVG 31768), 
  • Alendroninezuur 70 mg PCH tabletten (RVG 32960), 
  • Alendroninezuur Mylan 70 mg tabletten (RVG 30270) 
  • Alendroninezuur Aurobindo 70 mg tabletten (RVG 103208)

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ze hoeven ook geen administratie van artsenverklaringen bij te houden.

Toestemming is tijdelijk 

De handelsvergunninghouders hebben aangegeven dat het nog niet duidelijk is wanneer het geneesmiddel weer voldoende op voorraad is. De toestemming geldt daarom voorlopig tot en met 2 augustus 2024. 

Zie voor meer informatie en voorwaarden het besluit met kenmerk 2024-2988198/IT2091050 in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor aflevering van alternatieve geneesmiddelen, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.