Aflevering alternatieven voor Cytarabine Hospira 100 mg/5ml Onco-Tain oplossing voor injectie 20 mg/ml tijdelijk toegestaan

Vanwege een tekort van ‘Cytarabine Hospira 100 mg/5ml Onco-Tain oplossing voor injectie 20 mg/ml’ mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden alternatieven afleveren aan artsen. Deze alternatieven moeten afkomstig zijn uit een andere lidstaat. Als de alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere lidstaat, mogen ze ook uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) worden betrokken.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Cytarabine Hospira 100 mg/5 ml Onco-Tain, oplossing voor injectie 20 mg/ml (RVG 22860).

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden. 

Toestemming is tijdelijk

De betrokken handelsvergunninghouder heeft aangegeven dat het nog onvoldoende duidelijk is wanneer bovengenoemd geneesmiddel weer voldoende voorradig is om in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. De toestemming is daarom vooralsnog afgegeven tot en met 5 januari 2024.

Zie voor meer informatie en voorwaarden het besluit met kenmerk 2023-2920695 / IT2054782 in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor het afleveren van alternatieven, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.