Aflevering alternatieven voor Desuric 100 mg tabletten langer toegestaan

In verband met een tekort van ‘Desuric, tabletten 100 mg (RVG 06334)’, mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden tijdelijk alternatieven, afkomstig uit andere lidstaten of, indien commercieel niet beschikbaar in andere lidstaten, uit het Verenigd Koninkrijk of uit één van de MRA-landen (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) afleveren aan artsen.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Desuric, tabletten 100 mg (RVG 06334)

Dit besluit is op 20 oktober 2022 uitgebreid naar vergelijkbare geregistreerde geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm maar met een andere sterkte, waaronder 50 mg tabletten. 

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden.

Toestemming is tijdelijk

De betrokken handelsvergunninghouder heeft aangegeven dat het nog onvoldoende duidelijk is wanneer bovengenoemde geneesmiddelen weer voldoende voorradig zullen zijn voor fabrikanten, groothandelaren of apothekers teneinde in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. De toestemming is daarom vooralsnog afgegeven tot en met 1 februari 2024.

Zie voor meer informatie en voorwaarden het besluit met kenmerk 2023-2909986/IT2065347 in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor het afleveren van alternatieven, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.