Aflevering alternatieven voor tetanusvaccin, suspensie voor injectie tijdelijk toegestaan

Vanwege een tekort van ‘Tetanusvaccin, suspensie voor injectie > 40 IE’ mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden alternatieven afleveren aan artsen. Deze alternatieven moeten afkomstig zijn uit een andere lidstaat. Als de alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere lidstaat, mogen ze ook worden betrokken uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) .

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Tetanusvaccin, suspensie voor injectie > 40 IE (RVG17639

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden.

Toestemming is tijdelijk

De betrokken handelsvergunninghouder heeft aangegeven dat het nog onvoldoende duidelijk is wanneer het bovengenoemde geneesmiddel weer voldoende voorradig is om in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. De toestemming is daarom vooralsnog afgegeven tot en met 10 oktober 2023.

Zie voor meer informatie en de voorwaarden, het bericht met kenmerk 2023-2896312/IT2081834 in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor het afleveren van alternatieven, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.