Aflevering alternatieven voor Levofloxacine 250 mg en 500 mg tabletten langer toegestaan

Vanwege een tekort van ‘Levofloxacine 250 mg en 500 mg tabletten’ mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden alternatieven afleveren aan artsen. Deze alternatieven moeten afkomstig zijn uit een andere lidstaat. Als de alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere lidstaat, mogen ze ook uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) worden betrokken.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Levofloxacine Aurobindo 250 mg filmomhulde tabletten (RVG 107787), 
  • Levofloxacine Aurobindo 500 mg filmomhulde tabletten (RVG 107790), 
  • Levofloxacine Sandoz 250 mg filmomhulde tabletten (RVG 100799), 
  • Levofloxacine Sandoz 500 mg filmomhulde tabletten (RVG 100802), 
  • Levofloxacine 250 mg PCH filmomhulde tabletten (RVG 102704) en 
  • Levofloxacine 500 mg PCH filmomhulde tabletten (RVG 102705).

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden. 

Toestemming is tijdelijk

De betrokken handelsvergunninghouder heeft aangegeven dat het nog onvoldoende duidelijk is wanneer bovengenoemde geneesmiddelen weer voldoende voorradig zullen zijn voor fabrikanten, groothandelaren of apothekers teneinde in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. De toestemming is daarom vooralsnog afgegeven tot en met 15 september 2023. 

Zie voor meer informatie en voorwaarden het besluit met kenmerk 2023-2886992/IT2077468 in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor het afleveren van alternatieven, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.