Aflevering alternatieven voor methotrexaat oplossing voor injectie tijdelijk toegestaan

Vanwege een tekort van ‘methotrexaat oplossing voor injectie, (verschillende sterktes), (meerdere RVG-nummers)’ mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden alternatieven afleveren aan artsen. Deze alternatieven moeten afkomstig zijn uit een andere lidstaat. Als de alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere lidstaat, mogen ze ook uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) worden betrokken.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Emthexate PF 25 mg/ml, oplossing voor injectie (RVG 08435)
  • Emthexate PF 100 mg/ml, oplossing voor injectie (RVG 10632)
  • Methotrexaat Accord 25 mg/ml, oplossing voor injectie (RVG 111355)
  • Methotrexaat Accord 100 mg/ml, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie (RVG 114135)

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden. 

Toestemming is tijdelijk

De betrokken handelsvergunninghouders hebben aangegeven dat het nog onvoldoende duidelijk is wanneer bovengenoemde geneesmiddelen weer voldoende voorradig zijn om in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. De toestemming is daarom vooralsnog afgegeven tot en met 11 september 2023.

Zie voor meer informatie en voorwaarden het besluit met kenmerk 2023-2890096/IT2080969 in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor het afleveren van alternatieven, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.