Aflevering alternatieven voor ‘Triamtereen/Hydrochloorthiazide, 50/25 mg tabletten’ langer toegestaan

Vanwege een tekort aan ‘Triamtereen/Hydrochloorthiazide Accord 50/25 mg tabletten' en 'Triamtereen/Hydrochloorthiazide Apotex 50/25 mg tabletten’, mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden tijdelijk alternatieven afleveren aan artsen. Deze alternatieven moeten afkomstig zijn uit een andere lidstaat. Als de alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere lidstaat, mogen ze ook uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) worden gehaald.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Triamtereen/Hydrochloorthiazide Accord 50/25 mg tabletten (RVG 55610); en
  • Triamtereen/Hydrochloorthiazide Apotex 50/25 mg tabletten (RVG 56658.

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden.

Toestemming is tijdelijk

De betrokken handelsvergunninghouder heeft aangegeven dat het nog onvoldoende duidelijk is wanneer bovengenoemd geneesmiddel weer voldoende voorradig is om in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. De toestemming is daarom vooralsnog afgegeven tot en met 1 september 2023.

ie voor meer informatie en voorwaarden het bericht met kenmerk 2023-2877165/IT2046813 in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor het afleveren van alternatieven, dan kunt u zich  abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.