Toezicht op nieuwe zorgaanbieders

Leuk dat je interesse hebt om bij ons voor het toezicht op nieuwe zorgaanbieders aan de slag te gaan. Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werken wij aan het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland.

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ingevoerd. Deze wet regelt het toezicht op nieuwe zorgaanbieders. Voor de nieuwe zorgaanbieders is het belangrijk dat zij de basis op orde hebben voordat zij met de zorgverlening starten. Hoe staat het bijvoorbeeld met het opgestelde medicatiebeleid? Hoe wordt er met het melden van incidenten en de klachtenregeling omgegaan? Het komt voor dat nieuwe zorgaanbieders wat zoekende zijn om bijvoorbeeld de documentatie op orde te krijgen. Om hier goed toezicht op te houden en beter zicht te krijgen op alle zorgaanbieders hebben we nieuwe collega’s nodig!

Met het oog op onze publieke taak vinden wij het belangrijk om goed aansluiting te vinden bij verschillende doelgroepen in de maatschappij. Bij de Inspectie hechten wij waarde aan openheid en gelijkheid. Iedereen kan en mag zichzelf zijn. Wij werken in divers samengestelde teams. Dat maakt het werk leuker, innovatiever en effectiever. Wil jij daar deel van uitmaken en meewerken aan de voortdurende verbetering van de zorg en jeugdhulp in Nederland? Dan willen wij heel graag met je kennismaken! 

De video’s geven een goed beeld van het werk als inspecteur

In de video’s vertellen inspecteurs wat het inspecteren van nieuwe zorgaanbieders inhoudt.

Hoi! Ik ben Sobiha el Hbri en werk sinds mei van dit jaar als Inspecteur bij IGJ.

Duidelijkheid betekent voor mij dat ik weet waar ik aan toe ben en wat er van mij verwacht wordt.

In ons werk is dat ontzettend van belang.

We zien erop toe dat zorgaanbieders regels naleven.

Maar zorgaanbieders hebben niet alleen met regels van het IGJ te maken,

maar ze moeten ook werken met regels van andere overheidsinstanties.

Veel nieuwe zorgaanbieders kennen de regels vaak ook gewoonweg niet

of weten niet hoe zij die regels in de praktijk moeten toepassen.

De Wtza regelt het toezicht op nieuwe- en bestaande zorgaanbieders

en aan welke eisen zij moeten voldoen om zorg te mogen verlenen.

Bij de afdeling eerstelijnszorg zijn we nu begonnen met het versturen van vragenlijsten

om in te kunnen schatten hoe groot het risico is bij een nieuwe zorgaanbieder

dat hij niet aan de randvoorwaarden voldoet voor het leveren van goede zorg.

Uiteraard zullen wij op inspectie bezoek gaan en mogelijk ook handhaven als er sprake is van een hoog risico.

Over 2 jaar hoop ik dat we grote stappen hebben gemaakt met deze nieuwe wet.

En heb ik binnen de IGJ aan een aantal andere grote projecten gewerkt.

Als sollicitatietip wil ik meegeven; denk niet in beperkingen maar in mogelijkheden.

Mijn naam is Ilona Kuijt en ik werk sinds augustus bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De term ‘duidelijk’ betekent voor mij dat ik op een navolgbare wijze communiceer en handel.

Tijdens het werk toets je of de kwaliteit van zorg aan wet- en regelgeving voldoet.

Dit lees je terug in de rapporten die wij opstellen.

Daarin wil je zo helder mogelijk beschrijven wat wij verwachten van de zorgaanbieder,

om zo de kwaliteit en veiligheid van zorg hoog te houden.

Die communicatie moet helder zijn.

Voor de nieuwe zorgaanbieders is het belangrijk dat zij de basis op orde hebben voordat zij met de zorgverlening starten.

We kijken bijvoorbeeld naar het opgestelde medicatiebeleid,

hoe er met het melden van incidenten wordt omgegaan en de klachtenprocedure.

Dit kun je ook terugvinden op onze website.

Het communiceren van de verwachtingen van de inspectie is ook hierin van belang.

In vergelijking met de oudere zorgaanbieders

het komt voor dat ze maar een klein aantal cliënten hebben.

Daarnaast komt het voor dat ze wat zoekende zijn

om bijvoorbeeld de documenten op orde te krijgen.

De inspectie heeft hierin dus een belangrijke rol qua toezicht.

Over twee jaar verwacht ik nog werkzaam te zijn als inspecteur

binnen het toezicht op de nieuwe zorgaanbieders

en hoop ik nog meer kennis te hebben over het werkveld.

Mijn gouden sollicitatietip:

wees vooral jezelf en bekijk goed onze website. 

Hallo, Ik ben Erwin en werk sinds 1 mei als inspecteur bij de IGJ.

Hoe blijf je onafhankelijk?

Eigenlijk probeer ik dat altijd te zijn.

Onafhankelijkheid zit sterk in de wijze waarop ik mijn werk invul.

Zowel in relatie tot zorgaanbieders als als tot het Ministerie van VWS.

Ik moet een professioneel beeld vormen van wat ik zie.

Dat betekent overigens niet dat we naar niemand luisteren.

Zo was ik laatst bij een nieuwe zorgaanbieder die een manier had bedacht om jeugdigen in een open instelling op te vangen, terwijl deze jeugdigen normaal gesproken naar een gesloten instelling zouden gaan.

Dan kijk ik mee of alles kan binnen de regels.

En waar op individueel niveau nog extra afwegingen en afspraken gemaakt moeten worden met de jeugdige.

Want meer mogelijk maken binnen de gezondheid- en jeugdzorg is juist heel belangrijk.

En helaas gaat er ook regelmatig iets niet helemaal goed, of zijn zaken zelf frauduleus.

Dan moet het voor de hele wereld duidelijk zijn dat dit niet kan en zal ik ook ingrijpen.

Dat mag nooit ten koste gaan van de rest, want uiteindelijk gaat het om de mensen die zorg nodig hebben.

Over 2 jaar, dan ben ik als het goed is nog steeds hier werkzaam.

Misschien wel in een andere functie, maar voorlopig heb ik plezier in wat ik doe.

Tenslotte nog een gouden sollicitatie tip.

Wees jezelf en duidelijk.

Ik ben Khodeza Koppenol. Ik ben inspecteur bij de IGJ op de afdeling medisch specialistische zorg.

De term eerlijk betekent voor mij dat ik proportioneel omga met de bevoegdheden binnen mijn professie.

Eerlijk staat ook voor transparant, binnen de inspectie betekent dat we al onze rapporten openbaar maken.

Eerlijk staat voor mij ook voor integriteit, dat is sowieso een kernwaarde voor iedereen die bij de overheid werkt.

Als je ergens kennis van neemt zul je er ook naar moeten handelen.

Nou, over 2 jaar hoop ik nog steeds bij de inspectie te werken.

Ja, er is altijd een nieuwe wet en regelgeving.

Omstandigheden veranderen, nu hebben we bijvoorbeeld te maken met COVID-19, dat maakt het werk ook interessant.

Of ik een gouden tip heb? Ik denk dat als je solliciteert bij de inspectie dat het belangrijk is dat je laat zien

dat je ook het niet uit de weg gaat om moeilijke gesprekken te hebben.

Soms is het gewoon zo dat wij als inspectie de enige zijn

die dat zien en daarover het gesprek kunnen aangaan.

Dat is een grote verantwoordelijkheid, maar dat is ook heel erg leuk en belangrijk om te doen.

Vacatures IGJ

Onze vacatures staan op werkenvoornederland.nl. Daar is ook meer te vinden over de arbeidsvoorwaarden van de Rijksoverheid. Heb je vragen over werken bij de IGJ? Mail ons dan via vacatures@igj.nl.