Toezicht op nieuwe zorgaanbieders

Leuk dat je interesse hebt om bij ons voor het toezicht op nieuwe zorgaanbieders aan de slag te gaan. Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werken wij aan het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland.

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ingevoerd. Deze wet regelt het toezicht op nieuwe zorgaanbieders. Voor de nieuwe zorgaanbieders is het belangrijk dat zij de basis op orde hebben voordat zij met de zorgverlening starten. Hoe staat het bijvoorbeeld met het opgestelde medicatiebeleid? Hoe wordt er met het melden van incidenten en de klachtenregeling omgegaan? Het komt voor dat nieuwe zorgaanbieders wat zoekende zijn om bijvoorbeeld de documentatie op orde te krijgen. Om hier goed toezicht op te houden en beter zicht te krijgen op alle zorgaanbieders hebben we nieuwe collega’s nodig!

Met het oog op onze publieke taak vinden wij het belangrijk om goed aansluiting te vinden bij verschillende doelgroepen in de maatschappij. Bij de Inspectie hechten wij waarde aan openheid en gelijkheid. Iedereen kan en mag zichzelf zijn. Wij werken in divers samengestelde teams. Dat maakt het werk leuker, innovatiever en effectiever. Wil jij daar deel van uitmaken en meewerken aan de voortdurende verbetering van de zorg en jeugdhulp in Nederland? Dan willen wij heel graag met je kennismaken! 

Wat doet een inspecteur?

In deze video vertelt een inspecteur wat het inspecteren van nieuwe zorgaanbieders inhoudt.

Hallo, Ik ben Erwin en werk sinds 1 mei als inspecteur bij de IGJ.

Hoe blijf je onafhankelijk?

Eigenlijk probeer ik dat altijd te zijn.

Onafhankelijkheid zit sterk in de wijze waarop ik mijn werk invul.

Zowel in relatie tot zorgaanbieders als als tot het Ministerie van VWS.

Ik moet een professioneel beeld vormen van wat ik zie.

Dat betekent overigens niet dat we naar niemand luisteren.

Zo was ik laatst bij een nieuwe zorgaanbieder die een manier had bedacht om jeugdigen in een open instelling op te vangen, terwijl deze jeugdigen normaal gesproken naar een gesloten instelling zouden gaan.

Dan kijk ik mee of alles kan binnen de regels.

En waar op individueel niveau nog extra afwegingen en afspraken gemaakt moeten worden met de jeugdige.

Want meer mogelijk maken binnen de gezondheid- en jeugdzorg is juist heel belangrijk.

En helaas gaat er ook regelmatig iets niet helemaal goed, of zijn zaken zelf frauduleus.

Dan moet het voor de hele wereld duidelijk zijn dat dit niet kan en zal ik ook ingrijpen.

Dat mag nooit ten koste gaan van de rest, want uiteindelijk gaat het om de mensen die zorg nodig hebben.

Over 2 jaar, dan ben ik als het goed is nog steeds hier werkzaam.

Misschien wel in een andere functie, maar voorlopig heb ik plezier in wat ik doe.

Tenslotte nog een gouden sollicitatie tip.

Wees jezelf en duidelijk.

Vacatures IGJ

Onze vacatures staan op werkenvoornederland.nl. Daar is ook meer te vinden over de arbeidsvoorwaarden van de Rijksoverheid. Heb je vragen over werken bij de IGJ? Mail ons dan via recruitment@igj.nl.