Toezicht op jeugdhulp en maatschappelijke zorg

Leuk dat je interesse hebt om bij ons voor het domein Jeugd en Maatschappelijke zorg aan de slag te gaan. Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werken wij aan het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland.

Domein Jeugd en Maatschappelijke zorg houdt toezicht op een breed scala aan (jeugd) zorgaanbieders die zorg bieden aan veelal kwetsbare doelgroepen.

We willen dat het toezicht op de langdurige zorg en jeugdhulp beter aansluit bij de toenemende netwerkstructuur van deze zorg. Daarnaast willen we in ons toezicht meer recht doen aan de ervaringen en kennis van alle betrokkenen, zeker die van patiënten en cliënten zelf. Hiervoor hebben we nieuwe collega’s nodig!

Met het oog op onze publieke taak vinden wij het belangrijk om goed aansluiting te vinden bij verschillende doelgroepen in de maatschappij. Bij de Inspectie hechten wij waarde aan openheid en gelijkheid. Iedereen kan en mag zichzelf zijn. Wij werken in divers samengestelde teams. Dat maakt het werk leuker, innovatiever en effectiever. Wil jij daar deel van uitmaken en meewerken aan de voortdurende verbetering van de maatschappelijke zorg en jeugdhulp in Nederland? Dan willen wij heel graag met je kennismaken!

Vacatures

Onze vacatures staan op werkenvoornederland.nl. Daar is ook meer te vinden over de arbeidsvoorwaarden van de Rijksoverheid. Heb je vragen over werken bij de IGJ? Mail ons dan via recruitment@igj.nl.