Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap (Wafz) 2022

Het aantal zwangerschapsafbrekingen in Nederland is in 2022 gestegen ten opzichte van 2021, met ruim 4500 naar ruim 35.000 abortussen. Dat blijkt uit de jaarrapportage ’Wet afbreking zwangerschap 2022’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De ziekenhuizen en abortusklinieken zijn verplicht deze cijfers aan te leveren aan de inspectie. Een overzicht van cijfers en grafieken tot en met 2022 staat op de pagina Rapportage Wet afbreking zwangerschap (Wafz).

Update 28-11-2023:
In de bijlage stond op pagina 12 een onjuist getal in tabel I 'Woonplaats cliënt naar provincie', achter "Noord-Holland". Dit is aangepast.