Preventie

We kiezen in ons toezicht voor domeinoverstijgende inzet van partijen op preventie.  We stimuleren samenwerking met andere sectoren en domeinen als manier om de zorg toekomstbestendig te maken.