Tuchtrecht

De inspectie kan bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTC) een klacht indienen tegen een BIG-geregistreerde zorgverlener. Dat kan bijvoorbeeld als een zorgverlener zich niet heeft gehouden aan de wet of aan veldnormen.

Meer weten over klachten en tuchtrecht?