Tuchtrecht

De inspectie kan bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTC) een klacht indienen tegen een BIG-geregistreerde zorgverlener.

Rechtspraak

Dat kan bijvoorbeeld als een zorgverlener zich niet heeft gehouden aan de  wetten en/of veldnormen voor goede zorg aan patiënten, cliënten of jeugdigen.

Meer weten over klachten en tuchtrecht?