Verscherpt toezicht voor Hamber Zorg in Amsterdam

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Hamber Zorg (hierna Hamber) onder verscherpt toezicht gesteld. De jeugdhulp die Hamber biedt in Utrecht, Duivendrecht en Amersfoort vertoont grote tekortkomingen. Hamber moet de tekortkomingen voor 19 juli wegnemen.

Meter waarbij de wijzer op het gele vlak staat, wat een milde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

In september en november 2023 bezocht de inspectie drie locaties van Hamber. De inspectie ziet hier risico’s voor de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit van de jeugdhulp. Zo maken de hulpverleners onvoldoende professionele afwegingen over de veiligheid van jeugdigen. Verder zijn de zorgplannen van onvoldoende kwaliteit en worden de hulpverleningstrajecten niet regelmatig geëvalueerd. Hulpverleners hebben niet hetzelfde beeld van de wensen, behoeften en risico’s van de jeugdigen. 

Daarnaast heeft de inspectie zorgen over hoe het bestuur de organisatie en de locaties aanstuurt. Onder meer omdat leren en verbeteren niet centraal staat. Ook heeft meer dan de helft van de medewerkers geen opleiding in de zorg afgerond. Hamber biedt de medewerkers onvoldoende mogelijkheden om hun deskundigheid te verbeteren. 
 

Hoe nu verder

Hamber moet voor 19 juli 2024 voldoen aan de normen voor goede en veilige jeugdhulp. Door de risico’s die de jeugdhulp met zich meebrengt ziet de inspectie noodzaak om dit proces nauwgezet te blijven volgen. 

De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat Hamber zonder ingrijpen van de inspectie de noodzakelijke verbeteringen doorvoert. Daarom heeft de inspectie Hamber onder verscherpt toezicht gesteld. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Mededeling: De inspectie maakt het verscherpt toezicht op Hamber Zorg nu pas openbaar omdat Hamber Zorg bij de rechtbank een voorlopige voorziening indiende tegen het verscherpt toezicht en de openbaarmaking hiervan. De rechter heeft echter het verzoek om de opschorting van het verscherpt toezicht en de openbaarmaking niet toegekend. 

Documenten

Rapport, verscherpt toezicht en reactie Hamber Zorg

Hamber Zorg B.V.

Amsterdam