Aanwijzing met cliëntenstop voor ’t Pluspunt in Creil

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft ’t Pluspunt in Creil een aanwijzing gegeven. De jeugdhulp die ’t Pluspunt biedt aan jongeren voldoet niet aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp. Hierdoor ontstaan grote risico’s voor de jeugdigen. ’t Pluspunt moet binnen 3 maanden aan deze normen voldoen. Tot die tijd mag ’t Pluspunt geen nieuwe jeugdigen aannemen.

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

In november 2023 bezocht de inspectie ’t Pluspunt. Dit na eerdere bezoeken in mei, juni en september dat jaar. De inspectie ziet een paar verbeteringen, maar ziet op een aantal normen ook verslechtering. Er zijn nog steeds grote risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de jeugdhulp.

Zo zet ’t Pluspunt vrijheidsbeperkende maatregelen in, terwijl dit niet is toegestaan. Incidenten worden wel geregistreerd, maar niet goed onderzocht. Daardoor wordt onvoldoende geleerd om incidenten in de toekomst te voorkomen. Ook worden risico’s onvoldoende in kaart gebracht. Daarnaast ziet de inspectie dat de hulpverleners niet altijd de juiste deskundigheid hebben voor de complexe problemen van de jongeren. De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat ’t Pluspunt de noodzakelijke verbeteringen zonder ingrijpen van de inspectie doorvoert.

Hoe nu verder?

Vanwege de omvang en ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie de jeugdhulpaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren.

’t Pluspunt mag nu geen jongeren meer aannemen. Uiterlijk 24 april 2024 moet ’t Pluspunt voldoen aan de normen die in de aanwijzing worden genoemd. Als ‘t Pluspunt niet aan de aanwijzing voldoet kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten

Rapport 't Pluspunt

't Pluspunt

Creil